Turistična ambulanta
Deluje v poletnem času - Solo d'estate
Cesta solinarjev 1, 6320 Portorož/Portorose
T: 05/ 6207 234
Dodatne informacije


POLETNA  IN URGENTNA AMBULANTA V LUCIJI

 

Od 22.6.2019 do 8.9.2019 deluje v Zdravstvenem domu Piran na lokaciji Lucija, cesta solinarjev 1,  »POLETNA AMBULANTA«

 

Ambulanta nudi nujno medicinsko pomoč vsak dan od 7.00 do 24.00 v sestavi: zdravnikom in  dvea  zdravstvena tehnika z reanimobilom, za področje občine Piran in ambulanto za domačine ter domače in tuje turiste od 8.00 do 20.00 vsak dan v tednu, tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih.

 

Triaža življenjsko ogroženih primerov poteka še vedno preko klicnega centra na številki 112.

 

Bolniki, ki imajo izbranega zdravnika na Obali so dolžni tudi v poletnem času poiskati zdravniško pomoč pri svojem »izbranem« zdravniku ali zdravniku, ki ga med odsotnostjo nadomešča.

 

 

Za vse dodatne informacije ter kontakt z omenjenimi službami lahko pokličete na telefonsko številko: 05/6207 234.

 

 

Zdravstveni dom Piran

Cesta solinarjev 1, LUCIJA

Casa della salute di Pirano

Strada dei salinai 1, LUCIJA

POLETNA AMBULANTA

LUCIJA

Tel. št: 05/6207 234 ALI 677 33 22

AMBULATORIO

ESTIVO LUCIA

Tel: 00386/5/6207 234

 

URNIK

 

 Od 22.6. do 8.9.2019

 

vsak delavnik, sobota nedelja in prazniki: 7:00 - 20:00

 

 

Pediater za otroke in mladino:

Vsak delanik: 7:00 – 20:00

Sobota, nedelja in prazniki od 08:00 do 18:00 v Splošni bolnišnici Izola

 

NUJNA MEDICINSKA POMOČ

 

Vsak dan ponoči od 20.00 ure do 24.00 v ZD Lucija, od 24.00 do 7.00 ure v Splošni bolnišnici Izola na tel.št. 05/6207 200

 

ORARIO

 

Dall 22.6 all 8.9.2019

 

Tutti i giorni, sabato, domenica e giorni festivi: 7:00 - 20:00

 

Pediatra per i bambini:

giorni lavorativi : 7.00 - 20.00

 

sabato domenica e giorni festivi dalle 8:00 alle 18:00 al Ospedale generico di Isola

 

MEDICINA GENERICA URGENTE

 

Ogni giorno dalle 20.00 alle 24.00

Nel Poliambulatorio di Lucia, dalle 24.00 alle 7.00 Al Ospedale Generale di Isola,

Tel. 05/6207 200.

 

  

Piran Health Centre

Cesta solinarjev 1, LUCIJA

Gesundheitszentrum von Piran

Cesta solinarjev 1, LUCIJA

SUMMER OUT-PATIENT DEPARTMENT LUCIJA

Tel. 00386/5/6207 234

SOMMER AMBULANZ

LUCIJA

Tel. 00386/5/6207 234

 

OPENING HOURS

 

From 22.6 to 8.9.2019

 

working days, Saturday and sunday: from 7.00 a.m to 8:00 p.m

 

Pediatri

working days: from 7.00  to 20.00,

Saturday, Sunday and holidays from 8:00 a.m. to 6:00p.m at General hospital of Izola

 

GENERAL PRACTICE EMERGENCY

 

Daily from 8.00 p.m. to 12.00 p.m.

In Health Center in Lucija, from 12.00 p.m. to 7.00 am Et General hospital of Isola.

Tel. 05/6207 200

 

 

DIENSTPLAN

 

Ab 22.6 von 8.9.2019

 

Wochentage,Samstag, sonntag

7.00– 20.00

 

Pediat: Pediater:

Montag bis Freitag: 7.00 - 20.00

Samstag, Sonntag und urlaud von 8:00 bis 18:00 in einem allgemeinen Krankenhaus Izola

 

NOTFALLDIENST IN DER AMBULANZ

 

Jeden tag von 20.00 bis 24.00 Uhr

In Gesundheitszentrum von Lucija, von 24.00 bis 7.00 Im Krakenhaus Isola.

Tel. 05/6207 200.

 

 

 

 

 
ZD Piran © 2013 - Produkcija: Profi Bit - vstop: Administracija strani