PROGRAMI SVETOVANJA ZA ZDRAVJE - CINDI - PREDSTAVITEV

 PROGRAMI SVETOVANJA ZA ZDRAVJE

 

Nacionalni program primarne preventive srčno-žilnih bolezni (NPPPSŽB) je sistematični in univerzalno dostopen program primarnega preprečevanja srčno-žilnih bolezni. Vanj so vključeni vsi moški med 35. in 65. letom ter ženske med 45. in 70. letom starosti, v referenčnih ambulantah od 30. leta dalje.

 

Namen programa: zgodnje odkrivanje posameznikov, ogroženih za razvoj bolezni srca in žilja, posameznikov z nezdravim življenjskim slogom in dejavniki tveganja za te bolezni, ter ukrepanje s svetovanjem za spremembo življenjskega sloga.

Izvedba programa: opravljen preventivni pregled v ambulanti družinske medicine in ocena srčno-žilne ogroženosti, ki se nadaljuje z intervencijo v zdravstveno vzgojnih centrih v različnih delavnicah.

Delavnice Življenjski slog, Dejavniki tveganja, Tehnike sproščanja in Preizkus hoje na 2 km so kratke delavnice, v katerih dobite osnovne informacije, strokovnjaki pa vas motivirajo za spremembo in vključitev v daljše delavnice. Programi so prosto dostopni za vse osebe z veljavnim osnovnim zdravstvenim zavarovanjem.

 

Po opravljenem preventivnem pregledu v vaši izbrani ambulanti družinske medicine ali po napotitvi specialistov drugih dejavnosti (diabetolog, psihiater) se lahko glede na vaša tveganja oziroma navade, ki jih želite spremeniti, vključite v daljše delavnice:

Zdrava prehrana, Telesna dejavnost - gibanje, Zdravo hujšanje, Opuščanje kajenja, Podpora pri spoprijemanju z depresijo, Spoprijemanje s stresom,  Podpora pri spoprijemanju s tesnobo.

Za vključitev v te delavnice potrebujete napotitev vašega izbranega zdravnika/referenčne medicinske sestre ali drugega zdravnika specialista (psihiater, diabetolog, kardiolog...)

Za skupinsko in individualno svetovanje za opuščanje kajenja se lahko odločite sami in se vključite v programe brez napotitve.  

 

ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG – OHRANJANJE ZDRAVJA

V delavnici spoznate problem srčno-žilnih in drugih kroničnih bolezni, dobite osnovne informacije o zdravem življenjskem slogu: procesu spreminjanja življenjskega sloga, zdravi prehrana, telesni dejavnosti za krepitev zdravja, kajenju, tveganem pitju alkohola, stresu in pomenu duševnega zdravja. Strokovnjaki vam pomagajo najti motivacijo za spremembo življenjskega sloga in vključitev v nadaljevanje programa.

 

DEJAVNIKI TVEGANJA

V delavnici spoznate vpliv bioloških dejavnikov tveganja (sladkor v krvi, maščobe v krvi, krvni tlak) na nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni ter povezanost teh dejavnikov tveganja z vašim življenjskim slogom.

 

PREIZKUS HOJE NA 2 KILOMETRA

V delavnici, ki poteka na prostem, si izmerite telesno zmogljivost in čas hoje. Strokovnjaki vam individualno svetujejo o telesni dejavnosti za krepitev zdravja glede na vaše rezultate. Izvaja se najmanj dvakrat letno, zato lahko spremljate napredek v lastni telesni zmogljivosti.

 

TEHNIKE SPROŠČANJA

Spoznali boste osnovne značilnosti sproščanja in preizkusili tri različne tehnike sproščanja, katere boste lahko izvajali tudi sami doma. 

 

ZDRAVA PREHRANA

Ob pomoči strokovnjaka ocenite lasten način prehranjevanja, ugotovite odstopanja od priporočil, načrtujete spremembe in jih uvedete v svoje vsakdanje življenje ter spremenite prehranske navade glede ritma prehranjevanja, načina priprave hrane, uravnoteženosti prehrane in energijskega vnosa. Delavnica poteka mesec dni v 4 tedenskih skupinskih srečanjih ter enem individualnem srečanju čez mesec dni po zaključeni delavnici.

 

Kdo se lahko udeleži delavnice?

Delavnica je namenjena osebam, ki jim pri preventivnem pregledu ugotovijo 20% in več ogroženosti za srčno žilno obolenje zaradi prisotnih dejavnikov tveganja, kot so povišane maščobe v krvni in povišan krvni sladkor, prekomerna telesna teža in/ali telesna nedejavnost ter nezdravo prehranjevanje.

Kaj boste pridobili / kako vam bo delavnica pomagala?

Ob pomoči strokovnjaka ocenite lasten način prehranjevanja, ugotovite odstopanja od priporočil, načrtujete spremembe in jih uvedete v svoje vsakdanje življenje ter spremenite prehranske navade glede ritma prehranjevanja, načina priprave hrane, uravnoteženosti prehrane in energijskega vnosa. Opravljene bodo meritve telesne sestave.

Koliko časa traja delavnica?

Delavnica poteka v 4 skupinskih srečanjih, vsako traja uro in pol (90 minut), in enem individualnem svetovanju čez mesec dni po zaključeni delavnici. V skupini je 10 udeležencev.

Kako se lahko vključite v delavnico?

Na delavnico vas lahko napoti vaš osebni zdravnik, referenčna ambulanta ali drug zdravnik specialist (kardiolog, diabetolog…).

 

ZDRAVO HUJŠANJE

V 16 skupinskih srečanjih z diplomirano medicinsko sestro boste ocenili svoj življenjski slog in ga spremenili tako, da boste izgubili 5–10% telesne mase; spremenili prehranske in gibalne navade ter dobili psihološko podporo. Enkrat tedensko boste imeli organizirano uro telesne vadbe pod strokovnim vodstvom.

 

Kdo se lahko udeleži delavnice?

Delavnica je namenjena osebam, ki jim pri preventivnem pregledu ugotovijo 20% in več ogroženosti za srčno žilno obolenje zaradi prisotnih dejavnikov tveganja, kot so povišane maščobe v krvni in povišan krvni sladkor, telesna nedejavnost in nezdravo prehranjevanje ter so prekomerno hranjene (ITM = 27,5 in več) ali za osebe, kjer je že ugotovljena debelost (ITM več kot 30).

 

Kaj boste pridobili / kako vam bo delavnica pomagala?

Z diplomirano medicinsko sestro boste ocenili svoj življenjski slog in ga spremenili tako, da boste izgubili 5–10% telesne mase, spremenili prehranske in gibalne navade ter dobili psihološko podporo. Tekom delavnice bomo spremljali vaš napredek z večkratnimi meritvami telesne sestave.

Koliko časa traja delavnica?

Delavnica poteka v 16 skupinskih srečanjih, vsako traja uro in pol (90 minut) in 16 srečanjih telesne vadbe pod strokovnim vodstvom, ki traja 60 minut. V skupini je 15 udeležencev.

Kako se lahko vključite v delavnico?

Na delavnico vas lahko napoti vaš osebni zdravnik, referenčna ambulanta ali drug zdravnik specialist (kardiolog, diabetolog…).

           

TELESNA DEJAVNOST – GIBANJE

V delavnici, ki poteka 3 mesece, boste v 12 srečanjih osvojili principe varne in učinkovite vadbe, se naučili povečati raven telesne dejavnosti in vključiti različne elemente in tipe vaj v vsakodnevno življenje. Poiskali in premagali boste ovire za telesno nedejavnost in osvojili mehanizme za vzdrževanje redne telesne dejavnosti

Kdo se lahko udeleži delavnice?

Delavnica je namenjena osebam, ki jim pri preventivnem pregledu ugotovijo 20% in več ogroženosti za srčno žilno obolenje zaradi prisotnih dejavnikov tveganja, kot so povišane maščobe v krvni in povišan krvni sladkor, prekomerna telesna teža in/ali telesna nedejavnost.

Kaj boste pridobili / kako vam bo delavnica pomagala?

V delavnici boste osvojili principe varne in učinkovite vadbe, se naučili povečati raven telesne dejavnosti in vključiti različne elemente in tipe vaj v vsakodnevno življenje. Poiskali in premagali boste ovire za telesno nedejavnost in osvojili mehanizme za vzdrževanje redne telesne dejavnosti.

Koliko časa traja delavnica?

Delavnica poteka v 12 skupinskih srečanjih telesne vadbe pod strokovnim vodstvom, ki traja 60 minut, z uvodnim srečanjem, ki vas pripravi na vadbo in traja 90 minut. V skupini je 10 udeležencev.

Kako se lahko vključite v delavnico?

Na delavnico vas lahko napoti vaš osebni zdravnik, referenčna ambulanta ali drug zdravnik specialist (kardiolog, diabetolog…).

 

 

SKRB ZA DUŠEVNO ZDRAVJE

 

PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU Z DEPRESIJO

Delavnica za osebe z depresijo in/ali njihove svojce poteka v 4 skupinskih srečanjih in enem individualnem svetovanju. Pridobili boste znanja in veščine, kako si sami pomagati pri izboljšanju svojega počutja. Delavnica predstavlja pomemben vir pomoči in podpore posameznikom, ki se srečujejo z depresijo.

Kdo se lahko udeleži delavnice?

Delavnica je namenjena vsem posameznikom, ki jih obremenjujejo simptomi depresije (ni nujno, da imajo postavljeno diagnozo depresije), in njihovim svojcem.

Kaj boste pridobili / kako vam bo delavnica pomagala?

     Spoznali boste osnovne značilnosti depresije, vzroke zanjo ter potek in načine zdravljenja.

     Naučili se boste, kako si lahko pomagate sami in izboljšate svoje počutje.

     Z drugimi boste lahko izmenjali svoje izkušnje in se medsebojno podpirali.

V okviru delavnice boste obravnavali naslednje vsebine:

     vzroke in simptome depresije,

     zdravljenje in premagovanje depresije,

     vpliv misli na čustva, vedenje in telo,

     preprečevanje poslabšanj in ponovitev.

Koliko časa traja delavnica?

Delavnica poteka v 4 skupinskih srečanjih, vsako traja uro in pol (90 minut), in enem individualnem svetovanju. V skupini je okoli 8 udeležencev.

 

Kaj potrebujete za udeležbo na delavnici?

Na prvem srečanju boste prejeli brezplačen priročnik, v katerem so glavne vsebine delavnice, in ga boste ves čas uporabljali tudi kot delovni zvezek. V kolikor pri branju uporabljate očala, jih prinesite s seboj.

Kako se lahko vključite v delavnico?

Na delavnico vas lahko napoti vaš osebni zdravnik, referenčna ambulanta ali psihiater. Udeležite se lahko delavnice v kateremkoli zdravstvenem domu, ki izvaja delavnice.

 

PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S TESNOBO

Delavnica za osebe s tesnobo/anksioznostjo in/ali njihove svojce poteka v 4 skupinskih srečanjih in enem individualnem svetovanju. Pridobili boste znanja in veščine, kako si sami pomagati pri izboljšanju svojega počutja. Delavnica predstavlja pomemben vir pomoči in podpore posameznikom, ki se srečujejo s tesnobo.

 

Kdo se lahko udeleži delavnice?

Delavnica je namenjena vsem posameznikom, ki jih obremenjujejo simptomi tesnobe - anksioznosti, in njihovim svojcem.

Kaj boste pridobili / kako vam bo delavnica pomagala?

     Spoznali boste osnovne značilnosti bolezni, vzroke zanjo ter potek in načine zdravljenja.

     Naučili se boste, kako si lahko pomagate sami in izboljšate svoje počutje.

     Z drugimi boste lahko izmenjali svoje izkušnje in se medsebojno podpirali.

V okviru delavnice boste obravnavali naslednje vsebine:

     vzroke in simptome tesnobe,

     zdravljenje in premagovanje tesnobe,

     vpliv misli na čustva, vedenje in telo,

     preprečevanje poslabšanj in ponovitev.

Koliko časa traja delavnica?

Delavnica za osebe z depresijo in/ali njihove svojce poteka v 4 skupinskih srečanjih, vsako traja uro in pol (90 minut) in enem individualnem svetovanju. V skupini je okoli 8 udeležencev.

Kako se lahko vključite v delavnico?

Na delavnico vas lahko napoti vaš osebni zdravnik, referenčna ambulanta ali psihiater. Udeležite se lahko delavnice v kateremkoli zdravstvenem domu, ki izvaja delavnice.

 

SPOPRIJEMANJE S STRESOM

 

V 4 skupinskih srečanjih boste spoznali osnovne značilnosti doživljanja stresa, vzroke zanj ter načine obvladovanja. Pridobili boste znanja in veščine, kako si sami pomagati pri izboljšanju svojega počutja.

Kdo se lahko udeleži delavnice?

Delavnica je namenjena vsem posameznikom, ki jih obremenjujejo simptomi tesnobe - anksioznosti, in njihovim svojcem.

Kaj boste pridobili / kako vam bo delavnica pomagala?

     Spoznali boste kaj je stres, potek stresne reakcije ter znake stresa.

     Spoznali boste duševne in telesne motnje, povezane s stresom.

     Z drugimi boste lahko izmenjali svoje izkušnje in se medsebojno podpirali.

V okviru delavnice boste obravnavali naslednje vsebine:

     stres in travma,

     duševne in telesne motnje, povezane s stresom,

     zavedanje čustev, prepoznavanje in obvladovanje čustev,

     moji viri moči.

Koliko časa traja delavnica?

Delavnica obsega štiri srečanja, vsako traja uro in pol (90 minut). V skupini je okoli 8 udeležencev. Imate tudi možnost enkratnega 15-minutnega individualnega svetovanja pri strokovnjaku.

Kako se lahko vključite v delavnico?

Napotitev za vključitev v delavnico NI POTREBNA! Lahko se odločite sami, obrnite se na strokovnjake iz zdravstveno vzgojnega centra, ki izvaja delavnice.

ZD Piran © 2013 - Produkcija: Profi Bit - vstop: Administracija strani