Poletna Ambulanta, Ambulatorio Estivo, Summer Out-patient Department, Sommer Ambulanz


POLETNA  IN URGENTNA AMBULANTA V LUCIJI

 

Od 1.7 do 30.9.2020 deluje v Zdravstvenem domu Piran na lokaciji Lucija, cesta solinarjev

1,  »POLETNA AMBULANTA«

 

Ambulanta nudi nujno medicinsko pomoč vsak dan od 7.00 do 24.00 v sestavi: zdravnik in  dva zdravstvena tehnika z reanimobilom, za področje občine Piran in ambulanto za občane/ke in turiste, vsak dan v tednu, tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih.

 

Triaža življenjsko ogroženih primerov poteka preko klicnega centra na številki 112.

 

Bolniki, ki imajo izbranega zdravnika na Obali so dolžni tudi v poletnem času poiskati zdravniško pomoč najprej pri svojem »izbranem« zdravniku ali zdravniku, ki ga med odsotnostjo nadomešča.

 

 

Za vse dodatne informacije ter kontakt z omenjenimi službami lahko pokličete na telefonsko številko: 05/6207 234.

 

 

Zdravstveni dom Piran

Cesta solinarjev 1, LUCIJA

Casa della salute di Pirano

Strada dei salinai 1, LUCIJA

POLETNA AMBULANTA

LUCIJA

Tel. št: 05/6207 234 

AMBULATORIO

ESTIVO LUCIA

Tel: 00386/5/6207 234

 

URNIK

 

 Od 1.7 do 30.9.2020

 

vsak delavnik, sobota nedelja in prazniki: 7:00 - 24:00

 

 

Pediater za otroke in mladino:

Vsak delanik: 7:00 – 20:00

Sobota, nedelja in prazniki od 08:00 do 18:00 v Splošni bolnišnici Izola

 

NUJNA MEDICINSKA POMOČ

 

 Ponoči od 20.00 do 7.00 ure v Splošni bolnišnici Izola na tel.št. 05/66 06 620.

 

 

ORARIO

 

Dall 1.7 all 30.9.2020

 

Tutti i giorni, sabato, domenica e giorni festivi: 7:00 - 24:00

 

Pediatra per i bambini:

giorni lavorativi : 7.00  20.00

 

sabato domenica e giorni festivi dalle 8:00 alle 18:00 al Ospedale generico di Isola

 

MEDICINA GENERICA URGENTE

 

Di notte dalle 20.00

 alle 7.00 Al Ospedale Generale di Isola,

Tel. 05/66 06 620.

 

  

Piran Health Centre

Cesta solinarjev 1, LUCIJA

Gesundheitszentrum von Piran

Cesta solinarjev 1, LUCIJA

SUMMER OUT-PATIENT DEPARTMENT LUCIJA

Tel. 00386/5/6207 234

SOMMER AMBULANZ

LUCIJA

Tel. 00386/5/6207 234

 

OPENING HOURS

 

From 1.7 to 30.9.2020

 

working days, Saturday and sunday: from 7.00 a.m to 12:00 p.m

 

Pediatric 

working days: from 7.00  to 20.00,

Saturday, Sunday and holidays from 8:00 a.m. to 6:00p.m at General hospital of Izola

 

GENERAL PRACTICE EMERGENCY

 

At night  from 8.00 p.m. to 7.00 am Et General hospital of Isola.

Tel. 05/66 06 620

 

 

DIENSTPLAN

 

Von 1.7 ab 30.9.2020

 

Wochentage,Samstag, sonntag

7.00– 24.00

 

Pediat: Pediater:

Montag bis Freitag: 7.00-20.00

Samstag, Sonntag und urlaud von 8:00 bis 18:00 in einem allgemeinen Krankenhaus Izola

 

NOTFALLDIENST IN DER AMBULANZ

 

Ab 20.00 bis 7.00 Im Krakenhaus Isola.

Tel. 05/66 06 620.

 

 
 
ZD Piran © 2013 - Produkcija: Profi Bit - vstop: Administracija strani